Máy sủi hay còn được gọi là máy sục là loại máy thường được sử dụng trong bể cá , đặc biệt không thể thiếu đối với các loại bể cá kích thước lớn hay các hệ thống nuôi dày cá. Máy sủi bể cá có tác dụng tăng cường khí oxi trong nước bằng cách thổi không khí vào trong môi trường nước (tạo các dòng chảy nhân tạo), khi đó không khí (20% Oxi) được hòa tan vào nước sẽ giúp cá hô hấp khỏe. Oxy được hoà tan vào nước chủ yếu do các giao động mặt nước được sinh ra khi giòng khí từ máy sủi bay lên bề mặt bể cá.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.