Máy bơm, sủi và máy tạo sóng là các thiết bị tuần hoàn nước và gia tăng chuyển động của dòng nước trong bể cá cảnh. Bơm tuần hoàn là một thiết bị cơ bản nhưng then chốt trong hệ thống lọc. Máy tạo sóng đặc biệt quan trọng cho các bể cá cảnh biển và các loại cá nhiệt đới yêu cầu có giòng chảy mạnh. Máy sủi giúp gia tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước. Các thiết bị này không đắt so với tổng chi phí đầu tư cho một hệ thống cá cảnh nhưng lại đóng vai tro tuyệt đối quan trọng. Vì vậy, đừng ngần ngại đầu tư vào các sản phẩm có tiếng bền bì, an toàn, đáng tin cậy từ các thương hiệu của Mỹ và Châu Âu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.